Lista placówek, których członkowie zespołu terapeutycznego złożyli oświadczenie o akceptacji i woli przestrzegania zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień:

 

 1. Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie, Oddział w Anielinie
 2. Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Karczewie, Oddział w Piastowie
 3. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 4. Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu
 5. Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Legnicy
 6. Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", Ośrodek Profilaktyczno-Spoleczny dla Uzależnionych i ich Rodzin
 7. Stowarzyszenie MONAR - Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Graczach
 8. Centrum Profilaktyki Uzależnień w Poznaniu
 9. Fundacja "Dom Nadziei", Katolicki Ośrodek "Dom Nadziei" w Bytomiu
 10. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Oddział Krótkoteminowej Terapii Uzależnień w Toruniu
 11. Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii MONAR, Oddział Dzienny w Bydgoszczy
 12. Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Lublinie
 13. Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Puławach
 14. Stowarzyszenie MONAR - Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Gaudynkach
 15. Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie
 16. Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Bartoszycach
 17. Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Olsztynie, Punkt Konsultacyjny w Lubawie
 18. Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Jeleniej Górze
 19. Stowarzyszenie MONAR - Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Grabowie
 20. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu Bielanach
 21. NZOZ Zakład Lecznictwa Odwykowego "Szansa" w Pławnowicach
 22. Stowarzyszenie MONAR - Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień przy Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu w Rożnowicach
 23. Wojewódzkie Centrum Leczenia Uzależnień w Zapowiedniku
 24. Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik" w Opaleniu
 25. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział w Katowicach
 26. Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni "Plus" EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie
 27. Centrum Inerwencji Kryzysowej Poradnia Leczenia Uzależnień Stowarzyszenie "KARAN" w Warszawie
 28. PZOZ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychotycznymi w Zagórzu
 29. Ośrodek Rehabilitacyjny "Straszny Dwór" w Czechowicach-Dziedzicach
 30. Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych "DOREN" im. Berty Trusiewicz, Samodzielny Publiczny ZOZ w Różewcu
 31. Stowarzyszenie MONAR - Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z filią w Ozorkowie
 32. Usługi Psychologiczno-Terapeutyczne LEWIN S.C. Dzięgielów
 33. Stowarzyszenie MONAR, Izba Chorych w Warszawie
 34. Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny "MROWISKO" w Sopocie
 35. Stowarzyszenie MONAR, Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Gdańsku
 36. Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotykowy "KARAN", Centrum Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu
 37. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MAGNES" Sp. z o.o. w Kościerzynie
 38. Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Młodzieży "Nadzieja" w Bielsku-Białej
 39. Ośrodek Resocjalizacji Stowarzyszenia Solidarni PLUS w Gajkach
 40. Centrum Leczenia Uzależnień „Familia” w Gliwicach
 41. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień
 42. Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Rozwój Trzeźwej Osobowości w Rychnowskiej Woli
 43. Stowarzyszenie MONAR - Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Warszawie, ul. Hoża 57
 44. Poradnia Zdrowia Psychicznego s.c. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Tczewie
 45. Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień OCALENIE w Koszalinie

    (stan na 13.07.2017 r.)